Proizvodnja kartona

Proizvodnja kartona
Proizvodnja kartona i proizvođači kartona prezentovani su ovde.
Cene karona i ponudu kartona kod prozvođača takođe možete pogledati ovde.
Karton ima veoma raznoliku primenu.
Karton se najviše koristi za proizvodnju ambalaže.
Takva primena kartona zastupljena je u svim granama industrija.
Proizvodnja kartona je značajna jer se pored ove primene, karton koristi i za laminiranje u proizvodnji transportne ambalaže.
Proizvođači karton isporučuju u tabacima ili rolnama u zavisnosti od zahteva naručioca.
Karton se može proizvoditi u više dimenzija.
Postoji više vrsta kartona koje se razlikuju pre svega po broju slojeva papira od kojih se karton pravi, pa samim tim te vrste kartona se razlikuju po debljini.
Proizvedeni karton je važna sirovina koja se koristi za proizvode veoma široke primene u industriji.
Ako želite da vidite ponudu proizvođača kartona na jednom mestu, ako želite da vidite cene, kao i detaljne karakteristike kartona - ne morate tražiti dalje!
Proizvodnja kartona-2
Karton je debela vrsta papira. Najvećim delom se koristi za izradu ambalaže, korica za knjige, razglednica, fascikli i sličnih proizvoda. Karton se deli se na jednoslojni i višeslojni. Jednoslojni (još se naziva nelepljeni ili polukarton) je karton izrađen iz jednog sloja, dok je višeslojni karton izrađen od više slojeva papira spojenih lepkom. Kolokvijalni naziv za višeslojne kartone se odnosi na broj slojeva (dvoslojni - dupleks, troslojni - tripleks). Lepenka je posebna vrsta višeslojnog kartona. Najčešće se proizvodi od drvenjače i starog papira slaganjem i lepljenjem više slojeva papira. Koristi se u proizvodnji ambalaže za proizvodnju vreća, vrećica, kutija i sl. (ravna i valovita lepenka), kao i u građevinarstvu kao materijal za izolaciju. Hromo kartoni spadaju u grupu recikliranih kartona koji se izrađuju od otpadne hartije i kao takvi su neadekvatni za dodir sa bilo kojom vrstom hranom jer štetne materije iz otpadnog papira lako migriraju u hranu. Celulozni kartoni su izrađeni od sloja mehaničke i hemijski obrađene celuloze a na strani za štampu je premaz kaolina koji omogućava izuzetno visok kvalitet štampe. Kao takvi mogu se koristiti u proizvodnji ambalaže za pakovanje hrane. Činjenica je da se danas proizvodnja kartona primarno proizvodi od tzv. starog papira, odnosno od korišćenog papira. Ujedno se povećava interes proizvođača za korišćenje kartona. U evropskim udruženjima proizvođača kartona stalno se ističu novi zahtevi za tehničkim odlikama kartona koji se koriste za ambalažu.
Back to Top